Lãnh đạo Công ty ToTo trao tặng bằng khen cho Nhật Lâm

Lãnh đạo Công ty ToTo trao tặng bằng khen cho Nhật Lâm