Công ty TNHH Unico Global VN

Công ty TNHH Unico Global VN là doanh nghiệp FDI 100% vốn Hàn Quốc được thành lập năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu.
Trụ sở của công ty tại thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Công ty luôn đảm bảo công việc và mức thu nhập cạnh tranh cho người lao động. Các chế độ của người lao động luôn đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động và phát triển, Công ty đang có 40 chuyền may với hơn 3,000 lao động.