Toàn thể cán bộ nhân viên Nhật Lâm phụ trách tại nhà ăn D5 chụp ảnh lưu niệm

Toàn thể cán bộ nhân viên Nhật Lâm phụ trách tại nhà ăn D5 chụp ảnh lưu niệm

Tin Liên Quan