INOUE RUBBER VIETNAM

Công ty cao su Inoue là một liên doanh giữa Inoue Rubber Nhật Bản, Inoue Rubber Thái Lan, Inoue Rubber Singapore, tập đoàn Bridgestone Nhật Bản và công ty hóa chất Việt Nam. Sản phẩm của công ty là lốp, săm xe máy, xe đạp, các sản phẩm cao su công nghiệp…