Album

Tổng hợp sự kiện khai trương nhà ăn D5 Goertek
Hoạt động vận hành nhà ăn D5 ngày đầu khai trương
Sự kiện Khai trương nhà ăn D5 – Goertek
Tập thể Nhật Lâm tham gia chuyến dã ngoại kỉ niệm 12 năm thành lập công ty