Thực đơn món Việt

MỘT SỐ THỰC ĐƠN MẪU MÓN VIỆT CỦA NHẬT LÂM

  Cơ cấu thông thường của suất ăn: 

1-2 Món Chính

01 Món phụ

01 Món rau

01 Món canh

01 Cơm

01 Tráng miệng

(Cơ cấu thay đổi tùy nhu cầu khách hàng)