Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn

Nhật Lâm đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Nhật Lâm.

Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, Nhật Lâm còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Đem đến niềm tự hào khi là một thành viên của đại gia đình Nhật Lâm.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Nhật Lâm là đem lại những giải pháp và dịch vụ suất ăn công nghiệp tốt nhất nằm đáp mọi sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược quản trị nhân sự lâu dài của họ.

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao (dịch vụ với chuẩn mực quốc tế), vệ sinh an toàn thực phẩm, giá thành hợp lý và các giải pháp kịp thời.