Công ty TNHH TOTO Việt Nam

Công ty TOTO Việt Nam thành lập năm 2002, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành viên của TOTO Nhật Bản – một trong những công ty hàng đầu về sản xuất đồ gốm sứ và các thiết bị vệ sinh cao cấp. Công ty TOTO Việt Nam thành lập năm 2002, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành viên của TOTO Nhật Bản – một trong những công ty hàng đầu về sản xuất đồ gốm sứ và các thiết bị vệ sinh cao cấp.