Khách Hàng

Công ty TNHH Durian
Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
HONDA Vietnam
Công ty TNHH Goertek Vina
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Công ty TNHH CEDO Vietnam
INOUE RUBBER VIETNAM
Công ty TNHH Hanes Brands Việt Nam
Công ty liên doanh Kính Nổi Việt Nam