Khách Hàng

HONDA Vietnam
Công ty TNHH Goertek Vina
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Công ty TNHH CEDO Vietnam
INOUE RUBBER VIETNAM
Công ty TNHH Hanes Brands Việt Nam
Công ty liên doanh Kính Nổi Việt Nam
Công ty CP sản xuất, gia công và XNK Hanel
Công ty TNHH ACE Antenna Việt Nam
Khách sạn Pullman Hà Nội